ปรับขนาดอักษร

สรุปผลงานประจำปีในกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๗

This is a SEO version of สรุปผลงานประจำปีในกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๗ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      กรมศิลปากร
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    706.1593 ศ528ส

หัวเรื่อง                   - กรมศิลปากร -- ประวัติ                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             ศิวพร

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2507     

ลักษณะวัสดุ           100 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรในวันที่ 3 พฤษภาคม 2501 เนื้อหาภายในเป็นการสรุปผลงานประจำปีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในระหว่าง พ.ศ.2501-2507  โดย นายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร