ปรับขนาดอักษร

สมุดคู่มือการทำกิน

This is a SEO version of สมุดคู่มือการทำกิน Page 44
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      กรมโคสนาการ
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    338.18 ค977ส

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             สำนักงานกลางที่  กรมโคสนาการ

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2486     

ลักษณะวัสดุ           86 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึง การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการอยู่ดีกินดี โดยมุ่งเน้นด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การปลูกพืชผัก, การเลี้ยงสัตว์, การเลี้ยงสัตว์น้ำ, การทำเครื่องชำ-เครื่องปรุง-เกลือ และการตั้งร้านค้าเบ็ดเตล็ด