ปรับขนาดอักษร

สมบัติวรรณคดี

This is a SEO version of สมบัติวรรณคดี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.911 ส255ศ

หัวเรื่อง                   - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502     

ลักษณะวัสดุ           82 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือสมบัติวรรณคดีเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าของกวีที่มีชื่อเสียง จำนวน 10 ท่าน พร้อมประวัติของผู้ประพันธ์พอสังเขป เช่น ศรีปราชญ์, เจ้าฟ้า          ธรรมธิเบศร์, เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นต้น