ปรับขนาดอักษร

วิธีว่าความแพ่งแลอาญา

This is a SEO version of วิธีว่าความแพ่งแลอาญา Page 61
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      สุขุมวินิจฉัย, พระ (หลวงสัณหกิจวิจารณ์)
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    347.07 ส745ว

หัวเรื่อง                   - การพิจาณาและตัดสินคดี                        

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             กรุงเทพฯเดลิเมล์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2458     

ลักษณะวัสดุ           108 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือประมวลการว่าความในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวถึงการว่าความควรทำอย่างไร, เทคนิคการว่าความ, การปฏิบัติตนก่อนขึ้นศาล, การสืบพยานในฝ่ายโจทย์หรือจำเลย, การซักพยาน, การแถลงสำนวน, การเป็นทนายโจทย์และจำเลยในคดีอาญา