วิธีป้องกันไอพิษ

This is a SEO version of วิธีป้องกันไอพิษ Page 39
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    615.91 ว614

หัวเรื่อง                   - ก๊าซพิษ                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์อักษรโสภณ

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502     

ลักษณะวัสดุ           48 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกในงานฉลองรัฐธรรมนูญจังหวัดสุพรรณบุรีในปี พ.ศ.2479 เนื้อหาภายในกล่าวถึง ไอพิษ ในแง่มุมของความหมาย, ชนิด, ลักษณะอาการเมื่อสูดดม, วัตถุที่บรรจุไอพิษ, การป้องกัน, ลักษณะของหน้ากากที่ใช้ป้องกัน, วัตถุสำหรับทำลายและป้องกันไอพิษ เป็นต้น