ปรับขนาดอักษร

เรื่อง การดนตรี

This is a SEO version of เรื่อง การดนตรี Page 62
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      เจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร), พระ. 2426-2511
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    781.69591 พ323รส

หัวเรื่อง                   - ดนตรี                           

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์เจริญศิลป์การพิมพ์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2497     

ลักษณะวัสดุ           21,38 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือที่เคยตีพิมพ์ในวารสารกรมศิลปากร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีในเรื่องทั่วๆไปในแง่มุมของศาสตร์ทางศิลปะ และวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประสานเสียง การบรรเลงดนตรีในวงดุริยางค์ การแสดงดนตรซิมโฟนีในโรงละคร การแสดงดนตรีในวงโยธวาทิต รวมถึงบทเพลงที่ใช้บรรเลงในดนตรีประเภทต่าง ๆ