ปรับขนาดอักษร

รวมเรื่องสั้นของเสฐียรโกเศศ

This is a SEO version of รวมเรื่องสั้นของเสฐียรโกเศศ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, 2431-2512
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.91301 อ197รน

หัวเรื่อง                   - นวนิยายไทย                           

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2498     

ลักษณะวัสดุ           54 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องสั้นของเสฐียรโกเศศที่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารกรมศิลปากร เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ สังเค็ด, ราชวัติ, กระบองแดง และดอกไม้ธูปเทียน