ปรับขนาดอักษร

เมืองพาราณสี

This is a SEO version of เมืองพาราณสี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      อะจุตะนันนำ
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    398.32954 อ119มน

หัวเรื่อง                   - พาราณสี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

                              - พาราณสี -- ความเป็นอยู่และประเพณี

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ไทยรุ่งเรือง

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502     

ลักษณะวัสดุ           60 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เมืองพาราณสีเป็นเรื่องสั้นที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือวชิรญาณ ตอนที่ 77 เดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ.119 (พ.ศ.2443) หน้า 241-257 เป็นการถามตอบเกี่ยวกับเมืองพาราณสี โดยผู้ถามได้แก่ พระอมรโมฬี วัดประยูรวงศาวาส, ฯพณฯโกษาธิบดี, หลวงนนทเกษ เจ้าท่าพราหมณ์ และหลวงวิเศษโกษา ซึ่งผู้ตอบคือ พราหมณ์ชื่อ อะจุตะนันนำ