ปรับขนาดอักษร

เวสสันดรชาดกในมหานิบาต

This is a SEO version of เวสสันดรชาดกในมหานิบาต Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3184 ว918

หัวเรื่อง                   - นิทานคติธรรม

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์การศาสนา

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2503     

ลักษณะวัสดุ           68 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานนมัสการพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร ประจำปี พ.ศ.2503 โดยมีการเทศน์มหาชาติทำนองหลวงในเรื่อง อริยสัจ 4 และ เวสสันดรชาดก จากนิบาตชาดก เล่มที่ 22 ตอนมหานิบาต  ในเล่มนี้จะจัดพิมพ์เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 3 คือ ทานกัณฑ์ และกัณฑ์ที่ 4 คือ วนประเวศน์