ปรับขนาดอักษร

มหาวชิราวุธานุสรณ์

This is a SEO version of มหาวชิราวุธานุสรณ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    808.882 ม113ม

หัวเรื่อง                   - วรรณคดีไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2499     

ลักษณะวัสดุ           4,100 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในการบำเพ็ญกุลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 31 ปี  เป็นบทพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต เนื้อหากล่าวถึงสุภาษิตคำพังเพยจากชนชาติต่าง ๆ  และเป็นบทเรียนสำหรับผู้แต่งโคลงเนื่องจากมีโคลงหลากหลายชนิด