ปรับขนาดอักษร

ภาพเก่าเล่าตำนาน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 30 ปี ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

This is a SEO version of ภาพเก่าเล่าตำนาน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 30 ปี ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    959.317 ภ456

หัวเรื่อง                   - ลพบุรี -- โบราณวัตถุ 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือท้องถิ่น)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           ลพบุรี

สำนักพิมพ์             กรุงไทยการพิมพ์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2547     

ลักษณะวัสดุ           200 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหากล่าวถึง ความเป็นมาของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี รวมถึงทำเนียบประธานชมรมและเกียรติประวัติของชมรมฯ นอกจากนี้ยังมีประวัติและผลงานของบุคคล/องค์กรทีมีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ฯ ตอนท้ายประกอบด้วยภาพเก่าเล่าตำนานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช