ปรับขนาดอักษร

ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี

This is a SEO version of ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      สถาบันราชภัฎเทพสตรี  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    959.317 ร425ภ

หัวเรื่อง                   - ไทย --ลพบุรี -- ประวัติศาสตร์ 

                              - ลพบุรี - ประวัติ                           

                              - ลพบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือท้องถิ่น)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           ลพบุรี

สำนักพิมพ์             ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเทพสตรี

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2540     

ลักษณะวัสดุ           115 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นการรวบรวมภาพเมื่อครั้งการประกวดภาพเก่าและการจัดนิทรรศการภาพเก่าเมืองลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2534 และ พ.ศ.2539 เกี่ยวกับภาพบุคคลและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เช่น พระปรางค์สามยอด, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองลพบุรี, ศาลพระกาฬหลังเก่า, หลวงพ่อพระงาม, สะพานราเมศร์(ราเมศวร์), วัดมณีชลขัณฑ์และเจดีย์หลวงพ่อแสง เป็นต้น ซึ่งภาพทั้งหมดเป็นภาพขาว-ดำ และถ่ายก่อนปี พ.ศ.2500