ปรับขนาดอักษร

เรือในภาคกลาง

This is a SEO version of เรือในภาคกลาง Page 8
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ภูธร  ภูมะธน
ผู้แต่งเพิ่ม                วิทยาลัยครูเทพสตรี

เลขหมู่                    623.8202 ภ654ร

หัวเรื่อง                   - เรือ                           

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือท้องถิ่น)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           ลพบุรี

สำนักพิมพ์             ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี วิทยาลัยครูเทพสตรี

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2533     

ลักษณะวัสดุ           45 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการใช้เรือเป็นพาหนะในประเทศไทย, สถานที่ต่อเรือและขุดเรือที่สำคัญในอดีต, ชนิดของไม้ที่ใช้ต่อเรือและขุดเรือล การขุดเรือ และเรือในภาคกลาง ในตอนท้ายมีประวัติพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี และศาลาการเปรียญวัดยาง ณ รังสี