ปรับขนาดอักษร

ประมวลความรู้น.ธ.โท ย่อความโดยประสงค์ ธรรมวิภาค วินัยบัญญัติ อนุพุทธประคต สังคีติกถา

This is a SEO version of ประมวลความรู้น.ธ.โท ย่อความโดยประสงค์ ธรรมวิภาค วินัยบัญญัติ อนุพุทธประคต สังคีติกถา Page 61
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      จางวางกลับ ปาลิต

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3076 ก241ป

หัวเรื่อง                   - หลักสูตรนักธรรมชั้นโท                                       

                              - ธรรมวิภาค

                              - ธรรมวินัย

                              - วินัยบัญญัติ

                              - อนุพุทธประวัติ

                              - สังคีติกถา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์อักษรนิติ 

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2491     

ลักษณะวัสดุ           188 หน้า ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นการรวบรวมหลักสูตรสำหรับนักธรรมชั้นโทให้กระชับขึ้น โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้     1. ธรรมวิภาค 2. วินัยบัญญัติ 3. อนุพุทธประวัติ 4. สังคีติกถา