ปรับขนาดอักษร

ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ สวัสดิรักษาคำกลอน สุภาษิตสอนสตรี

This is a SEO version of ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ สวัสดิรักษาคำกลอน สุภาษิตสอนสตรี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      สุนทรภู่

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    398.9 ส798ปว

หัวเรื่อง                   - สุภาษิตและคำพังเพย                                       

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                              - คติพจน์ -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์สามมิตร 

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2491     

ลักษณะวัสดุ           136 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ เป็นหนังสือที่เก็บรวบรวมสุภาษิตจากหนังสือเรื่องต่างๆ ที่สุนทรภู่แต่ง 2.สวัสดิรักษาคำกลอน สุนทรภู่แต่งถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 2 ด้วยพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมอบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์นั้นให้เป็นศิษย์ศึกษาอักขรสมัยในสำนักสุนทรภู่ ซึ่งแต่งเมื่อปลายรัชกาล ในระหว่าง พ.ศ. 2364 จน พ.ศ. 2367 3.สุภาษิตสอนสตรี เป็นสุภาษิตสำหรับสตีสามัญทั่วไป จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางวาศนา (สุธีสร) วัฒนสินธุ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 26 เมษายน 2514