ปรับขนาดอักษร

เทศนาเสือป่า ๑๗ กัณฑ์

This is a SEO version of เทศนาเสือป่า ๑๗ กัณฑ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3144 ม113ทจ

หัวเรื่อง                   - ธรรมะกับชีวิตประจำวัน                                        

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ                                                  

                              - พุทธศาสนา – ปาฐกถา

                              - ขุนจิตต์จรูญ – ประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ           246 หน้า : ภาพประกอบ  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ท.ขุนจิตต์จรูญ (จิตต์ จารุภัตติ์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 20 มิ.ย. 2504