ปรับขนาดอักษร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปัญฺญาปารมี ( ปญญาปารมี )
ปัญฺญาปารมี ( ปญญาปารมี )

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา 

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                   ธรรมะกับชีวิตประจำวัน                                                                                                                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 6 ซ.ม. ยาว 36 ซ.ม. 62 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.30/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สฺพทานานิสํสกถา (ฉลองสัพพทาน)
สฺพทานานิสํสกถา (ฉลองสัพพทาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา 

หัวเรื่อง                        พุทธประวัติ

                                   อานิสงส์                                                                                      

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 38 ซ.ม. 32 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.29/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

ตำราไสยศาสตร์ (สะเดาะเคราะห์)
ตำราไสยศาสตร์ (สะเดาะเคราะห์)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา 

หัวเรื่อง                        พุทธศานา                                                                                      

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 20 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.28/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

เจ็ดตำนาน
เจ็ดตำนาน

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา 

หัวเรื่อง                        พุทธศานา

                                   บทสวดมนต์                                                    

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 34 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.27/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

ภิกฺขุปาติโมกข์.
ภิกฺขุปาติโมกข์.

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธสาสนา -- บทสวดมนต์                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 68 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.26/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

หิมพานต์
หิมพานต์

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     นิทานพื้นเมือง                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 58 ซ.ม. 28 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.25/2

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

ปัญหา 10 ประการ
ปัญหา 10 ประการ

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศาสนา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 59 ซ.ม. 30 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.24/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

กมฺมวาจาวิธิ (บรรพชาอุปสมบท)
กมฺมวาจาวิธิ (บรรพชาอุปสมบท)

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศาสนา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. 26 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.23/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

กฐินทานานิสํสกถา (ฉลองกฐิน)
กฐินทานานิสํสกถา (ฉลองกฐิน)

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศาสนา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 6 ซ.ม. ยาว 59 ซ.ม. 20 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.22/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สุกุลจีวรทานานิสํสกถา(สองผ้าบังสุกุล)
สุกุลจีวรทานานิสํสกถา(สองผ้าบังสุกุล)

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศาสนา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 6 ซ.ม. ยาว 58 ซ.ม. 42 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.21/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

ฉลองข้าวประดับดิน
ฉลองข้าวประดับดิน

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     ประเพณี                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 30 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.20/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

ฌาปนกิจฺจานิสํสกถา
ฌาปนกิจฺจานิสํสกถา

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศานา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 58 ซ.ม. 26 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.19/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

อุณฺหิสวิชย
อุณฺหิสวิชย

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศานา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 40 ซ.ม. 38 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.18/1ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

อุณฺหิสวิชย
อุณฺหิสวิชย

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศานา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 6 ซ.ม. ยาว 59 ซ.ม. 26 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.18/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สุภมิตตชาดก
สุภมิตตชาดก

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศานา

                                นิทานคติธรรม

                                นิทานชาดก                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 58 ซ.ม. 58 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.17/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

วีสติตัณฑุลากวัตถุ
วีสติตัณฑุลากวัตถุ

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศานา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 52 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.16/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

มาเลยฺยสุตฺต
มาเลยฺยสุตฺต

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศาสนา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 6 ซ.ม. ยาว 59 ซ.ม. 38 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.15/1ข

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

มาเลยฺยสุตฺต
มาเลยฺยสุตฺต

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศาสนา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 58 ซ.ม. 28 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.15/1ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

มาเลยฺยสุตฺต
มาเลยฺยสุตฺต

หมวดหมู่                     พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                     พุทธศาสนา                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 46 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.15/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา) (มหาพน-มหาราช)
มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา) (มหาพน-มหาราช)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศาสนา 

                                นิทานคติธรรม

                                นิทานชาดก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 44 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.14/11

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา) (มหาพน-มหาราช)
มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา) (มหาพน-มหาราช)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศาสนา 

                                นิทานคติธรรม

                                นิทานชาดก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 28 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.14/9

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา) (มหาพน-มหาราช)
มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา) (มหาพน-มหาราช)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศาสนา 

                                นิทานคติธรรม

                                นิทานชาดก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. 44 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.14/8

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา) (มหาพน-มหาราช)
มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา) (มหาพน-มหาราช)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศาสนา 

                                นิทานคติธรรม

                                นิทานชาดก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. 28 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.14/7

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

พระศรีอาริยเมตไตรย
พระศรีอาริยเมตไตรย

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศาสนา 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 20 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.13/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

ทิพพมนต์
ทิพพมนต์

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศานา -- มหายาน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 62 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.12/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

จุนทสูกริกสูตร
จุนทสูกริกสูตร

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศาสนา 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 50 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.11/1ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

จุนทสูกริกสูตร
จุนทสูกริกสูตร

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศาสนา 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 53 ซ.ม. 50 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.11/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

คดีโลก
คดีโลก

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศาสนา -- มหายาน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 46 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.9/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

นางอรพิมพ์
นางอรพิมพ์

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา                               

หัวเรื่อง                      พุทธศาสนา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 30 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.9/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

ปฐมกัป
ปฐมกัป

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        นรก

                                สวรรค์

                                ชาดก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 50 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.5/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

เจ็ดตำนานย่อ
เจ็ดตำนานย่อ

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา 

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                   บทสวดมนต์                                                    

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 58 ซ.ม. 56 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.8/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

พรหมชาลสูตร
พรหมชาลสูตร

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา 

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา -- หัวข้อธรรม                                                     

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 44 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.4/1ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 22 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/5ข

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สุนันทราช

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        เทศนา                               

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 30 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.6/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 53 ซ.ม. 22 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/4ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

บาลีสวดมนต์สัทธาสังคหะ
บาลีสวดมนต์สัทธาสังคหะ

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                บทสวดมนต์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 53 ซ.ม. 52 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.4/1ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

บาลีสวดมนต์สัทธาสังคหะ
บาลีสวดมนต์สัทธาสังคหะ

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                บทสวดมนต์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 72 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.4/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สงฺคีติกถา (ปฐมสังคายนา)
สงฺคีติกถา (ปฐมสังคายนา)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                ธรรมเทศนา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. 68 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.3/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

ปญฺญาปารมี
ปญฺญาปารมี

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                บทสวดมนต์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 58 ซ.ม. 32 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.2/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 24 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/7ข

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 53 ซ.ม. 32 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/7ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 34 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/7

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 24 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/6ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 24 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/6

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 53 ซ.ม. 50 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/5ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 52 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/5

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 22 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/4

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 56 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/3ข

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 22 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/3ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 24 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/3

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
 สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 32 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/2ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 34 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/ 2

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 59 ซ.ม. 24 หน้า

เลขทะเบียน                สพ.บ. 1/1ฆ

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 18 หน้า

เลขทะเบียน                สพ.บ. 1/1ข

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. 30 หน้า

เลขทะเบียน                สพ.บ. 1/1ค

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศานา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 24 หน้า

เลขทะเบียน                สพ.บ. 1/1

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)
สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 54 ซ.ม. 24 หน้า

เลขทะเบียน                สพ.บ.1/1ก    

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533

ปัญหาและเฉลยประโยคธรรมสนามหลวง
ปัญหาและเฉลยประโยคธรรมสนามหลวง

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   294.3 ป525

หัวเรื่อง                    - พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา      

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2496

ลักษณะวัสดุ           58 หน้า  : ภาพประกอบ ; 23  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ปัญหาและพร้อมเฉลยประโยคธรรม ของนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เพื่อเป็นแนวทางแห่งครูบาอาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยจะได้ถือเป็นแบบฉบับ

ประเพณีมีเทศน์มหาชาติ และ เวสสันดรชาดก ในมหานิบาต กัณฑ์ ทศพร และหิมพานต์
ประเพณีมีเทศน์มหาชาติ และ เวสสันดรชาดก ในมหานิบาต กัณฑ์ ทศพร และหิมพานต์

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   294.304 น234ป

หัวเรื่อง                    - มหาชาติ

                            - ชาดก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา      

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502

ลักษณะวัสดุ           54 หน้า  ; 23  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

การแสดงมหาเวสสันดรชาดก หรือเรียกทั่วไปว่ามีเทศน์มหาชาติ เป็นทานมัยกุศลเป็นที่นิยมในพุทธศาสนิกชน ธรรมเนียมที่เทศนามหาชาติ เรียง ๑๓ กัณฑ์ คือ ๑. ทศพร ๒.หิมพานต์ ๓.ทานกัณฑ์๔.วันประเวส ๕.ชูชก ๖.จุลพน ๗.มหาพน ๘.กุมาร ๙.มัทรี ๑๐.สักกบรรพ ๑๑.มหาราช ๑๒.ฉกษัตริย์ ๑๓.นครกัณฑ์

ประชุมเพลงยาว
ประชุมเพลงยาว

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.9112082 ป247

หัวเรื่อง                    - เพลงยาว

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              คลังวิทยา   

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2507

ลักษณะวัสดุ           423 หน้า  ; 21  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ประชุมเพลงยาวเล่มนี้ รวม ๙ ภาค แต่เฉพาะประชุมเพลงยาวภาคที่ ๕ มี ๒ สำนวน รวม ๙ ภาค จึงเป็น ๑๐ สำนวน เพลงยาวอื่นๆ ๗ สำนวน รวมทั้งสิ้นเป็น ๑๗ สำนวน บางสำนวนเก่าถึงครั้งกรุงศรีอยุธยา และบางสำนวนแต่งขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ปฏิทิน ๑๐๐ ปี
ปฏิทิน ๑๐๐ ปี

ผู้แต่ง                     ชื่น วรศิลป สุวรรณสุข

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   529.3 ช235ป

หัวเรื่อง                    - ปฏิทิน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....2....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              ไทยวัฒนาพานิช   

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2492

ลักษณะวัสดุ           141 หน้า : ตาราง ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึกเนื้อหาเป็นปฏิทินสำหรับค้นอายุและวันเดือนปีเกิด และเทียบสุริยคติ จันทรคติอย่างถูกต้อง คำนวณสงกรานต์ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑ ไปจนถึง พ.ศ.๒๕๒๒ พร้อมด้วยการพยากรณ์เหตุการณ์ประจำปีทุกปี

แบบแรกเรียนภาษาอังกฤษ
แบบแรกเรียนภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง                     กรมวิชชาธิการ กระทรวงธรรมการ

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   421 ส199บ

หัวเรื่อง                    - ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

                            - ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....2....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์จันหว่า

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2478

ลักษณะวัสดุ           47 หน้า : ภาพประกอบ ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเล่มนี้ สำหรับผู้แรกเรียนภาษาอังกฤษที่มีความรู้ภาษาไทยแล้ว ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๔ ขึ้นไป วิธีสอนอ่านอย่างมูลบทภาษาไทย เพื่อทำให้อ่านง่ายและรู้เร็ว

แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑ ตอนต้น
แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑ ตอนต้น

ผู้แต่ง                     กรมวิชชาธิการ กระทรวงธรรมการ

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   495.918 ว546บ

หัวเรื่อง                    - ภาษาไทย -- แบบเรียน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....24....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อักษรนิติ 

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2474

ลักษณะวัสดุ           40 หน้า : ภาพประกอบ ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือแบบเรียนภาษาไทยแบบเรียนเร็วนี้ ได้ใช้เป็นหลักสูตรของการเรียนหนังสือไทยในเบื้องต้นอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป และตลอดถึงโรงเรียนบุคคลด้วย

บทละครพูด เรื่องหมิ่นประมาทศาล
บทละครพูด เรื่องหมิ่นประมาทศาล

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.9112 ม113บจ

หัวเรื่อง                    - บทละครไทย--รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              ไทยนุกูล 

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2500

ลักษณะวัสดุ           34 หน้า ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้พระนามแฝงว่า “ศรีอยุธยา”ซึ่งเป็นบทละครพูดองก์เดียว

บทกวีนิราศตามคลองบางกอกน้อยถึงบางใหญ่
บทกวีนิราศตามคลองบางกอกน้อยถึงบางใหญ่

ผู้แต่ง                     กุลทรัพย์  ชื่นรุ่งโรจน์  ผู้รวบรวม

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.911082 ก726บช

หัวเรื่อง                    - กวีนิพนธ์ไทย – รวมเรื่อง                                                              

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บริษัทการพิมพ์วีระสัมพันธ์ 

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           83 หน้า ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นบทร้อยกรองของกวีสำคัญหลายคน คัดเลือกเฉพาะบทที่พรรณนาถึงสถานที่สองฝั่งน้ำ ตั้งแต่ลำคลองบางกอกน้อยถึงบางใหญ่ ตลอดจนออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามตลาดขวัญ นนทบุรี

นิทานอิหร่านราชธรรม (ประชุมปกรณัม) เล่ม 2
นิทานอิหร่านราชธรรม (ประชุมปกรณัม) เล่ม 2

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   894.23  ป523น

หัวเรื่อง                  - นิทาน -- อินเดีย                                    

                             - นิทาน -- อิหร่าน

                           - วรรณคดีสันสกฤต

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              องค์การค้าของคุรุสภา    

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           339 หน้า ; 18  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ นนทุกปกรณัม เป็นหนังสือนิทาน       ที่นำเนื้อเรื่องมาจากประเทศอินเดีย  และที่มาก็คือปัฐจตันตระแทบทั้งสิ้น  ส่วนปัจตันตระนั้นก็มาจากชาดกโดยมากชาดกเป็นหนังสือรุ่นเก่ากว่า  และที่เกิดปัญจตันตระขึ้นนั้นก็เพราะผู้เรียบเรียงเห็นประโยชน์ในการสั่งสอนโดยวิธีเล่านิทานตามแบบชาดก รวมทั้งสิ้น ๕๓ เรื่อง  และประเภทที่ ๒ คือ หิโตปเทศวัตุปกรณัมเป็นนิทานประเภทร้อยแก้ว

ธรรมรส
ธรรมรส

ผู้แต่ง                     เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   294.31881 ธ359ธ

หัวเรื่อง                  - พุทธศาสนากับกวีนิพนธ์                                      

                             - พุทธศาสนา -- หัวข้อธรรม

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             กรมศิลปากร         

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2480

ลักษณะวัสดุ           67 หน้า ; 24  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ธรรมะซึ่งแต่งเป็นร้อยกรอง ประเภท กลอน โคลง ลิลิต ร่าย และกาพย์ฉบัง

ตำราม้าของเก่าและตำราม้าคำโคลง
ตำราม้าของเก่าและตำราม้าคำโคลง

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   398.369  ต427ค

หัวเรื่อง                  - ม้า      

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่               ....1....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ        

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2512

ลักษณะวัสดุ           180 หน้า :ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ตำราม้าของเก่า ว่าด้วยลักษณะม้าต่างๆ ตำราม้าคำโคลงนี้มีบอกลักษณะม้ามงคล ม้าโทษ ม้าร้าย อธิบายลักษณะขวัญม้า ตำราหัดม้า มีตำราเพลงทวนบนหลังม้า วิธีขับขี่ม้า และตำรายาม้า

ชุมนุมตำรากลอน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
ชุมนุมตำรากลอน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

ผู้แต่ง                    หอพระสมุดวชิรญาณ

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   808.1 ว148ช

หัวเรื่อง                  - การแต่งคำประพันธ์     

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่               ....1....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์             องค์การค้าของคุรุสภา          

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2504

ลักษณะวัสดุ           323 หน้า :ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ชุมนุมตำรากลอนเป็นหนังสือตำราแต่งกลอนภาษาไทยเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา      เล่าเรียน ตำรากลอน

โคลงรามเกียรติ์ จาฤกไว้ในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาค ๕ จนจบ
โคลงรามเกียรติ์ จาฤกไว้ในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาค ๕ จนจบ

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.911302ร445ค

หัวเรื่อง                  - โคลง

                             - รามเกียรติ์        

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่               ....-....

สถานที่พิมพ์           ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย          

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2501

ลักษณะวัสดุ           400 หน้า :ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

โคลงรามเกียรติ์นี้แต่งอธิบายภาพรามเกียรติ์ซึ่งเขียนไว้ที่ผนังพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นโคลงรวมทั้งสิ้น ๔๙๘๔ บท

คำฉันท์ กฤษณาสอนน้อง
คำฉันท์ กฤษณาสอนน้อง

ผู้แต่ง                     สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   808.882 ป169ค

หัวเรื่อง                  - ฉันท์   

                             - กวีนิพนธ์ไทย        

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่               ....7....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ศรีหงส์         

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2478

ลักษณะวัสดุ           30 หน้า ; 20 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

คำฉันท์กฤษณาสอนน้อง หนังสือแบบเรียนภาษาไทย เป็นหนังสืออ่านประกอบให้นักเรียนหัดอ่านและเรียนคำศัพท์ มีถ้อยคำสำนวนโวหารไพเราะ

สาวิตรี
สาวิตรี

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.9112 ม113สว 

หัวเรื่อง                  - ละครร้อง                                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์บริษัทคณะช่าง         

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2507

ลักษณะวัสดุ           83 หน้า :ภาพประกอบ, ตาราง ; 23  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

สาวิตรี เป็นเรื่องแสดงถึงอำนาจแห่งความรักและความภักดีของนางสาวิตรีผู้เป็นชายาของพระสัตยวาน เมื่อพระสัตยวานถูกพระยมมาคร่าเอาชีวิตไป นางสาวิตรีก็ไม่ละความพยายามที่จะขอชีพจากสามีจากพระยมกลับคืนมาให้จงได้ ในที่สุดพระยมผู้ไม่เคยยกเว้นชีวิตให้ใครให้เสียความเที่ยงธรรม ก็อ่อนใจ เพราะด้วยอำนาจแห่งความรักของนางซึ่งมีอยู่ต่อสามียอมคืนชีวิตสามีพร้อมทั้งให้พรอื่นๆ อีกหลายอย่าง

ไวพจน์ประพันธ์
ไวพจน์ประพันธ์

ผู้แต่ง                     พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   495.918 ศ276ว 

หัวเรื่อง                  - ภาษาไทย -- แบบเรียน                         

                             - ภาษาไทย -- คำและวลี

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร         

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2501

ลักษณะวัสดุ           291 หน้า :ภาพประกอบ, ตาราง ;23  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือคำกลอนไวพจน์ประพันธ์ กลอนพิศาลการันต์ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ตัวสะกดการันต์ และคำแปลศัพท์ อธิบายข้อความในคำศัพท์ และได้รักษาอักขรวิธีไว้ตามฉบับที่เคยพิมพ์โดยมิได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวสะกดการันต์ เพื่อให้ผู้สนใจค้นคว้านำมาเทียบเคียงกับวิธีเขียนหนังสือในสมัยปัจจุบันได้โดยสะดวก

วิทยาศาสตร์ทางเพศ SEX SCIENCE MAGAZINE
วิทยาศาสตร์ทางเพศ SEX SCIENCE MAGAZINE

ผู้แต่ง                     สำนักวิทยาศาสตร์ทางเพศ

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   613.96 ว587ว 

หัวเรื่อง                  - เพศศึกษา                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....2....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์บริษัทการพิมพ์วีระสัมพันธ์  

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2501

ลักษณะวัสดุ           96 หน้า :ภาพประกอบ, ตาราง ;19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

รวมบทความเกี่ยวกับเพศศึกษา ความรู้ความเข้าใจทางเพศ และปัญหาทางเพศต่างๆ

เลขคณิตแบบใหม่ สำหรับปถมปีที่ 3
เลขคณิตแบบใหม่ สำหรับปถมปีที่ 3

ผู้แต่ง                     เสิมวิชาพูน หุตะโกวิท

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   573 ส947ล 

หัวเรื่อง                  - คณิตศาสตร์ -- แบบเรียน                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....2....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ยิ้มสรี

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2504

ลักษณะวัสดุ           192 หน้า :ภาพประกอบ, ตาราง ;19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีแบบฝึกหัดพร้อมตัวอย่าง และวิธีทำ

ลิลิตพระลอ
ลิลิตพระลอ

ผู้แต่ง                     กรมวิชาการ  กระทรวงธรรมการ

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.9115 พ386ลส 

หัวเรื่อง                  - พระลอ

                             - กวีนิพนธ์ -- ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....1....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2504

ลักษณะวัสดุ           150 หน้า ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ลิลิตพระลอเป็นเรื่องหนึ่งในลิลิตซึ่งนับว่าเป็นตำรามาแต่โบราณ แต่งเป็นโคลง ๒ บท และ ๔ บท

แบบเรียนคณิตศาสตร์ เรขาคณิตภาคปฏิบัติ สำหรับชั้นมัธยมปีที่ ๑
แบบเรียนคณิตศาสตร์ เรขาคณิตภาคปฏิบัติ สำหรับชั้นมัธยมปีที่ ๑

ผู้แต่ง                     กรมวิชาการ  กระทรวงธรรมการ

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   516 ว546ร 

หัวเรื่อง                  - เรขาคณิต

                             - คณิตศาสตร์ -- แบบเรียน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....1....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2484

ลักษณะวัสดุ           152 หน้า : ภาพประกอบ ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรขาคณิตภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรชั้นมัธยมปีที่ ๑ รวมทฤษฎีหรือนิยามต่างๆ แบบฝึกหัดและคำชี้แจงวิธีทำจะช่วยให้นักเรียนทำได้ด้วยตนเอง

ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาส ทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ เล่ม ๒
ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาส ทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ เล่ม ๒

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.918 จ657ร 

หัวเรื่อง                  - มลายู -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

                             - ภาคใต้ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....1....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             บรรณาคาร

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2507

ลักษณะวัสดุ           263 หน้า : ภาพประกอบ ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสแหลมมลายูใน ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)  โดยทรงไว้ในสมุดเล่มเล็ก ๆ ๖ เล่ม แต่ละเล่มเป็นลายพระราชหัตถ์ล้วนแม้แผนที่พลับพลาและเรือนซึ่งนำมาพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ โดยเล่ม ๒ เสด็จพระราชดำเนิน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๓

ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาส ทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ เล่ม ๑
ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาส ทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ เล่ม ๑

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.918 จ657ร 

หัวเรื่อง                  - มลายู -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

                             - ภาคใต้ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....1....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             บรรณาคาร

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2507

ลักษณะวัสดุ           255 หน้า : ภาพประกอบ ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสแหลมมลายูใน ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)  โดยทรงไว้ในสมุดเล่มเล็ก ๆ ๖ เล่ม แต่ละเล่มเป็นลายพระราชหัตถ์ล้วนแม้แผนที่พลับพลาและเรือนซึ่งนำมาพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ โดยเล่ม ๑ เสด็จพระราชดำเนินเริ่มระยะทางที่แรก วันที่ ๑๖ เมษายน ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๓

รถด่วนเชียงใหม่
รถด่วนเชียงใหม่

ผู้แต่ง                     บุญส่ง กุศลสนอง

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.913 บ581ร 

หัวเรื่อง                  - นวนิยาย -- ไทย                                             

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....2....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์             บรรณาคาร

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2492

ลักษณะวัสดุ           166 หน้า ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

นวนิยายไทยเล่มเดียวจบ

ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๕ เพลงยาวเจ้าพระ
ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๕ เพลงยาวเจ้าพระ

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.9112082 ด495ป 

หัวเรื่อง                  - เพลงยาว -- รวมเรื่อง                                             

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....3....

สถานที่พิมพ์           ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2504

ลักษณะวัสดุ           14 หน้า : ภาพประกอบ ; 18  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทกลอนที่มีความสำคัญในประวัติวรรณคดี เพลงยาวชุดนี้ปรากฏในท้องสำนวนว่าเป็นของเจ้านายที่ทรงผนวชทรงแต่ง ๓ พระองค์ จึงสมมุติเรียกว่า “เพลงยาวเจ้าพระ” บทกลอนนี้มีความงดงามและไพเราะ

พลเมืองดี ตอนต้น
พลเมืองดี ตอนต้น

ผู้แต่ง                     เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   111.8 ส893พ 

หัวเรื่อง                  - ศีลธรรมจรรยา                                             

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....3....

สถานที่พิมพ์           ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์อักษรนิติ

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2479

ลักษณะวัสดุ           70 หน้า ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

แบบเรียนพลเมืองดีของกระทรวงธรรมการ สำหรับนักเรียนใช้เรียนเป็นหลักจรรยาและได้ความรู้รอบตัวสำหรับเพาะความฉลาดและปลูกความประพฤติอันดีแก่พลเมืองทั่วไป

พระผู้ทำสงฆ์ให้งาม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระผู้ทำสงฆ์ให้งาม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ผู้แต่ง                     ทัศนีย์  เทพไชย

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   294.30922 พ349ทน 

หัวเรื่อง                  - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2481-                                             

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              สหธรรมิก

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2509

ลักษณะวัสดุ           69 หน้า : ภาพประกอบ  ; 22  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เกิดอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านเป็นผู้มีบารมีทั้งในทางธรรมและทางปัญญาเป็นเลิศ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล ด้วยการประกาศยกย่องเกียรติคุณ จากสถาบันต่างๆ รวมทั้งการได้รับรางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)

พงศาวดาร มอญพม่า คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑
พงศาวดาร มอญพม่า คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑

ผู้แต่ง                     ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 959.102 

หัวเรื่อง                  - พม่า -- ประวัติศาสตร์

                             -  มอญ -- ประวัติศาสตร์                           

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2509

ลักษณะวัสดุ           135 หน้า  ; 23  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องพระราชพงศาวดารพม่ามอญนี้ เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่ง ขุนสมุทรโวหารในกรมพระอาลักษณ์ และขุนอักษรรามัญ นายขำเปรียญ นายสุดเปรียญ นายจุ รวมสี่นาย เป็นล่ามคัดแปลออกจากหนังสือรามัญใบลานเป็นภาษาสยาม เมื่อ จ.ศ.1219 แต่ท่อนปลายนั้นได้เรียงตามจดหมายเหตุ เมืองหงษาวดี เมืองอังวะ ต่อเข้าในท่อนต้น เสร็จแล้วเจ้าพนักงานเก็บไว้ในหอหลวง ยังไม่ใคร่แพร่งพรายรู้เรื่องกันทั่วไป

ประวัติชีวิตและนิราศบางเรื่องของสุนทรภู่
ประวัติชีวิตและนิราศบางเรื่องของสุนทรภู่

ผู้แต่ง                     ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 928.95911 ส798ดปร 

หัวเรื่อง                  - สุนทรภู่ -- ประวัติ                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2502

ลักษณะวัสดุ           142 หน้า  ; 24ช2 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องประวัติของสุนทรภู่นี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงโปรดนิพนธ์ไว้ โดยแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นไปในชีวิตของสุนทรภู่ได้ชัดเจน

ทำบุญสามแบบ
ทำบุญสามแบบ

ผู้แต่ง                     พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 179.9 พ334ท 

หัวเรื่อง                  - ความดี (พุทธศาสนา) 

                             - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รวมมิตรไทย

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2513

ลักษณะวัสดุ           142 หน้า  ; 24ช2 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญ และฝันถึงระลึกถึงอยู่แต่เรื่องบุญ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกระทำให้เป็นบุญกันขึ้นมาจริงๆ และเป็นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณากันอยู่บ่อยๆเพื่อให้เป็นบุญยิ่งขึ้น

นิราศลอนดอน
นิราศลอนดอน

ผู้แต่ง                     ราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย), หม่อม

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   914.21 ร438น 

หัวเรื่อง                  - อังกฤษ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              องค์การค้าของคุรุสภา

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2504

ลักษณะวัสดุ           66 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึง สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีราชทูตไทยเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีในยุโรปหลายครั้ง โดยครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วและนิราศ ซึ่งเรื่องราวจะพรรณนาตั้งแต่เริ่มออกจากกรุงเทพฯไปยังสิงคโปร์, เมืองไคโร, เกาะมอลตา, เมืองปอร์ดสมัท และสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองลอนดอน

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 959.3 ป247ร 

หัวเรื่อง                  - ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สมัยแรกเริ่มก่อน พ.ศ.1800

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2516

ลักษณะวัสดุ           197 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61 นี้ เป็นเรื่องราวของชาติไทยสมัยก่อนที่ยกลงมาเป็นใหญ่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน และตำนานสิงหนวติกุมาร

พระพุทธโฆษา หรือ พระพุทธโฆสะ และตำนานพระปริตร
พระพุทธโฆษา หรือ พระพุทธโฆสะ และตำนานพระปริตร

ผู้แต่ง                     ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.30923 ธ232ร

หัวเรื่อง                  พุทธศาสนา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2519

ลักษณะวัสดุ           66 หน้า : ภาพประกอบ  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

 เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธโฆษาหรือพรพุทธโฆสะ รูปแบบทางประวัติศาสตร์ วึ่งมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนายิ่ง รวมไปถึงตำนานพระปริตรซึ่งมีฉบับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นต้นฉบับ

ละครชุดเบิกโรง เรื่องรามเกียรติ์
ละครชุดเบิกโรง เรื่องรามเกียรติ์

ผู้แต่ง                     มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 895.9112 ร445รม 

หัวเรื่อง                  รามเกียรติ์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              2

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              องค์การค้าคุรุสภา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2504

ลักษณะวัสดุ           322 หน้า : ภาพประกอบ  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

การแสดงละครเบิกโรง เรื่องดึกดำบรรพ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุดรามเกียรติ์ จัดได้ว่าเป็นการแสดงที่ทรงคุณค่า ซึ่งยังให้คุณค้าด้านต่างๆแก่สังคม เหมาะแก่การศึกษาและเผยแพร่เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและนอกวงการนาฏศิลป์สืบไป

ไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วง

ผู้แต่ง                     พระญาลิไทย

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.3123 ต344ตล 

หัวเรื่อง                  นรก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              2

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              องค์การค้าคุรุสภา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           328 หน้า : ภาพประกอบ  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

ไตรภูมิพระร่วง หนังสือสอนพระพุทธศาสนาประพันธ์โดย พระมหาธรรมราชาลิไทย กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย มีเนื้อหาเรื่องนรก สวรรค์ เพื่อสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจพระพุทธศาสนาและช่วยกันดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้มั่นคงตลอดไป

โครงกวีโบราณ และวรรณกรรมพระยาตรัง
โครงกวีโบราณ และวรรณกรรมพระยาตรัง

ผู้แต่ง                     กรมศิลปากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 895.9113082 ค966ส

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรื่องธรรม

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           125 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505โคลงกวีโบราณนี้ แม้มิใช่งานประพันธ์ของพระยาตรังโดยตรง แต่ก็เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความสนใจค้นคว้าศึกษาในคำประพันธ์ประเภทโคลงอย่างจริงจัง จึงได้คิดรวบรวมโคลงของกวีมีชื่อเสียงหลายท่านในสมัยโบราณที่มีผู้จดจำสืบต่อกันมาบันทึกไว้ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการรักษาโคลงของเก่าไว้มิให้สูญหาย

คำกลอนบรรยายธรรมเทียบด้วย ก ข และ มฤตยูวรรณา หรือมรณานุสร
คำกลอนบรรยายธรรมเทียบด้วย ก ข และ มฤตยูวรรณา หรือมรณานุสร

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.315 ค352ถ

หัวเรื่อง                  - วรรณคดีพุทธศาสนา

                               - ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           60 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

คำกลอน บรรยายธรรม เทียบอักษร ก ข - บรรยายธรรม; อักษร ก - อักษร ข - อักษร ค - อักษร ฆ - อักษร ง - อักษร จ - อักษร ฉ; อักษร ช - อักษร ซ - อักษร ฌ - อักษร ญ - อักษร ด - อักษร ต - อักษร ถ - อักษร ท - อักษร ธ; อักษร น

เรื่องสั้นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ เทศกาลลอยกระทง ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ
เรื่องสั้นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ เทศกาลลอยกระทง ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ

ผู้แต่ง                     พระยาอนุมานราชธน   

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.3138 อ197รส

หัวเรื่อง                  - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                               - ความเป็นอยู่และประเพณี -- เรื่องสั้น

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           60 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องสั้นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ นี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทย ประกอบด้วย 9 เรื่องคือ เรื่องเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์ เทศกาลสารท เทสกาลออกพรรษา ไปพระบาท อัคนีกรีฑา ลอยกระทง ประเพณีงานเทศน์มหาชาติ และประเพณีทำบุญสวมนต์เลี้ยงพระ

 

มหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔
มหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔

ผู้แต่ง                     จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.31881 ม233มจ

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2518

ลักษณะวัสดุ           89 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

หนังสือมหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ มีอยู่ ๕ กัณฑ์ คือ วัปเวศน์กัณฑ์ ๑ จุลพนกัณฑ์ ๑ มหาพนกัณฑ์ ๑ สักรบรรพกัณฑ์ ๑ ฉกษัตร์กัณฑ์ ๑ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกเธอ ถวายเทศน์ เมื่อทรงผนวชเป็นสามเณร

พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้แต่ง                     ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย. 923.1593 น267พด

หัวเรื่อง                  - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช -- พระราชประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์คุรุสภา

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2503

ลักษณะวัสดุ           223 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

หนังสือพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่บันทึกพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และวีรกรรมที่ทรงกอบกู้เอกราชและปกป้องบ้านเมือง

 

พระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ ก่อนเสวยราชย์ พระราชประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ ก่อนเสวยราชย์ พระราชประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

ผู้แต่ง                     จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.31881 ม233มจ

หัวเรื่อง                  - กรมพระราชวังบวรสถานมงคล -- ชีวประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              องค์การค้าคุรุสภา

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2514

ลักษณะวัสดุ           272 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

หนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 ก่อนเสวยราชย์ พระบวรราชประวัติ พระราชประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวถึงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบวรราชประวัติ

บทละครประวัติศาสตร์ เรื่อง เกียรติศักดิ์ไทย
บทละครประวัติศาสตร์ เรื่อง เกียรติศักดิ์ไทย

ผู้แต่ง                     ธนิต อยู่โพธิ์

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   หย.895.912 ธ262บว 

หัวเรื่อง                  หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              ไทยวัฒนาพานิช

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2498

ลักษณะวัสดุ           42 หน้า : ภาพประกอบ  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละคอนประวัติศาสตร์เรื่องเกียรติศักดิ์ไทย แต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 โดยธนิต อยู่โพธิ์ มนตรี ตราโมท และสุดา บุษปฤกษ์ ทำดนตรีประกอบโดยพระเจนดุริยางค์ มนตรี ตราโมท โฉลก เนตตะสูต และวีณพรัตรา หุตะโชค เนื้อหาของบทละครเรื่องนี้ เกี่ยวกับปัญหาหัวเมืองทางภาคใต้ โดยผู้แต่งสมมติให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งอยู่ราว พ.ศ. 2034-2072 (ต่อจากรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)

คัมภีร์บุคคลบัญญัติ และอรรถกถา
คัมภีร์บุคคลบัญญัติ และอรรถกถา

ผู้แต่ง                     สมพร ศรีวราทิตย์ , แปล

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย.294.318302 ส265ค 

หัวเรื่อง                  ศาสนา - - ปรัชญา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อำพลพิทยา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2512

ลักษณะวัสดุ           272 หน้า : ภาพประกอบ  ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

เป็นคัมภีร์อรรถกถาอธิบายความในบุคคลบัญญัติปกรณ์ ในพระอภิธรรมปิฎก ของพระไตรปิฎก ซึ่งบุคคลบัญญัติ มีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การบัญญัติบุคคลว่า บุคคลนั้นๆ ประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างไร มีชื่อเรียกว่าอย่างไร. มีเนื้อหาเป็นข้อธรรมล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคล จึงมีความยากที่จะทำความเข้าใจ พระอรรถกถาจารย์จึงต้องมีการเสริมเนื้อเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อธรรมนั้นๆ พร้อมทั้งมีการอธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงความลึกซึ้งของพระอภิธรรมปิฎกได้มากขึ้น

นิติเวชวิทยา
นิติเวชวิทยา

ผู้แต่ง                     สงกรานต์ นิยมเสน, 2455

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย. 614.1 ส132น 

หัวเรื่อง                  นิติเวชวิทยา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2513

ลักษณะวัสดุ           175 หน้า ซ ภาพประกอบ  ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

นิติเวชวิทยาคือสาขาหนึ่งของแพทย์ศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย วิชานี้ช่วยอธิบายหรือแสดงเหตุผลในทางการแพทย์ให้แก่ผู้ใช้กฎหมาย เพื่อเป็นประโยขน์ของตนเองสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้น การสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดี

สาส์นสมเด็จ
สาส์นสมเด็จ

ผู้แต่ง                     นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระยา

                                2406-2490.

ผู้แต่งเพิ่ม               ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 

                             2405-2486.

เลขหมู่                   ห.ย. 895.916 น254สช

หัวเรื่อง                  รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2496

ลักษณะวัสดุ           85 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือสาส์นสมเด็จนี้ เป็นลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีโต้ตอบกันในบั้นปลายแห่งพระชนมชีพ เมื่อทรงวางภาระทางราชการงานเมืองและทรงพักผ่อนอย่างเงียบๆ เนื้อหากล่าถึงแขนงวิชาศิลป วรรณคดี และการปกครอง

บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง ท้าวแสนปม
บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง ท้าวแสนปม

ผู้แต่ง                     มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   หย. 895.9112  ม113บพ

หัวเรื่อง                  บทละครไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              มงคลการพิมพ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           41 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึกท้าวแสนปม : บทละครแบบดึกดำบรรพ์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ละคอนรำ พ.ศ.๒๔๖๘

รามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ ชุดเผาลงกา และชุดพิเภษณ์ถูกขับ
รามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ ชุดเผาลงกา และชุดพิเภษณ์ถูกขับ

ผู้แต่ง                     มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   ห.ย. 895.9112 ร445รส 

หัวเรื่อง                  รามเกียรติ์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           36 หน้า  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือรามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์นี้ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นคราวสำหรับเล่นโขน และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยารามราฆพ จัดพิมพ์แจกเนื่องในงานฉลองสุพรรณบัฏ

สมบัติอมรินทร์คำกลอน
สมบัติอมรินทร์คำกลอน

ผู้แต่ง                     พระคลัง (หน), เจ้าพระยา, 2429-2503.

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   ห.ย. 895.9112 พ323สส 

หัวเรื่อง                  กวีนิพนธ์ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            นนทบุรี 

สำนักพิมพ์              วิสดอม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2553

ลักษณะวัสดุ           44 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

สมบัติอมรินทร์คำกลอน เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่ง ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นนิทานคำกลอน มีความยาวเพียง 370 คำกลอนเท่านั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็น "แบบนิทานคำกลอนเล่มแรกในวงวรรณคดี" นักวิจารณ์วรรณคดีบางท่านระบุว่า 80 คำกลอนท่อนหลังอาจมีผู้อื่นแต่งเติมในภายหลัง

ทุคคตะสอนบุตร พาลีสอนน้อง พิเภกสอนเบญกาย และ กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
ทุคคตะสอนบุตร พาลีสอนน้อง พิเภกสอนเบญกาย และ กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

ผู้แต่ง                     ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, 2333-2396.

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   ห.ย. 808.882 ป169 ทศ 

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง

                             - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           70 หน้า : ภาพประกอบ  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องพาลีสอนน้องและพิเภกสอนเบญกาย ทั้งสองเรื่องนี้ปรากฏในโรงนำเรื่องว่า ผู้แต่งคือ พระธรรมสาตรนามเดิม ศุข เป็นข้าหลวงเดิม ส่วนเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์นั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับคือ ฉบับกรุงธนบุรีฉบับหนึ่ง และฉบับกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกฉบับหนึ่ง ว่าด้วยเนื้อความเป็นโอวาทานุสาสนีสำหรับสตรีที่จะพึงปฏิบัติต่อสามี 

โครงโสฬสไตรยางค์ และ โครงอุภัยพากย์
โครงโสฬสไตรยางค์ และ โครงอุภัยพากย์

ผู้แต่ง                     จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   หย.895.9113082  จ657คล 

หัวเรื่อง                  กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2507

ลักษณะวัสดุ           100 หน้า  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระราชนิพนธ์ว่าด้วยการสามสิ่ง เช่น เรื่องสามสิ่งควรรัก ได้แก่ ความกล้า ความสุภาพ ความรักใคร่ สามสิ่งควรเกลียด ได้แก่ ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ ความอกตัญญู ส่วนโคลงอุภัยพากย์นั้นเป็น โคลงที่นำคำศัพท์ 2 คำ ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามมากล่าวไว้ด้วยกัน เช่น ศัพท์ขวาซ้าย ศัพท์มืด สว่าง ศัพท์ร้อนเย็น เป็นต้น พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอกเล็ก ทองวิวัฒน์ 16 สิงหาคม 2507

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางอนงค์ วงศ์บุญยง
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางอนงค์ วงศ์บุญยง

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย.294.313 ท539

หัวเรื่อง                  หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              ม.ป.พ.

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2538

ลักษณะวัสดุ           63หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางอนงค์ วงศ์บุญยงณ ฌาปนสถาน วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ 25 มีนาคม 2538จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้ทราบประวัติไปจนถึงบั้นปลายชีวิต

สารัตถสมุจจัย อรรถกถา ภาณวาร แก้บทคิริมานนทสูตร เป็นบทที่ ๑๘
สารัตถสมุจจัย อรรถกถา ภาณวาร แก้บทคิริมานนทสูตร เป็นบทที่ ๑๘

ผู้แต่ง                     สุวรรณ เกษรากุล

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย.294.313  ส678ย 

หัวเรื่อง                  - พระปริตร

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              อักษณสาสน์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           74 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือสารัตถสมุจจัยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระปริตร ที่พิมพ์ในคราวนี้ได้พิมพ์เฉพาะบทที่ 18 ซึ่งว่าด้วยคิริมานนทสูตร โดยหนังสือเล่มนี้พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพพระอธิการยิ้ม มหาสมโณ บุญธรรม์ อดีดเจ้าอาวาสวัดหนองตำลึง จังหวัดชลบุรี

สวัสดิรักษา และ สุภาษิตสอนสตรี
สวัสดิรักษา และ สุภาษิตสอนสตรี

ผู้แต่ง                     สุนทรภู่

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย. 398.9 ส798สบ

หัวเรื่อง                  การรักษาสวัสดิมงคล

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              1

สถานที่พิมพ์            พระนาคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           58 หน้า  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางบุญรอด งามสมบัติ “เรื่องสวัสดิรักษา สุนทรภู่แต่งถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์ในรัชกาลที่ 2 ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมอบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ นั้นให้เป็นศิษย์ศึกษาอักขรสมัยในสำนักสุนทรภู่ ..สุภาษิตสอนสตรี สุนทรภู่แต่งเมื่อราวในระหว่าง พ.ศ. 2380 จน พ.ศ. 2383 ในเวลาเมื่อสึกกลับออกมาเป็นคฤหัสถ์แล้วต้องตกยาก จนถึงลงลอยเรืออยู่

จดหมาย สองพี่น้อง
จดหมาย สองพี่น้อง

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.916 จ131

หัวเรื่อง                  ...-....

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือท้องถิ่น

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              1

สถานที่พิมพ์            หจก.สามลดา

สำนักพิมพ์              หจก.สามลดา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2553

ลักษณะวัสดุ           152 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จดหมายสองพี่น้อง เป็นงานพระนิพนธ์เรื่องแรกของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชป๋า ครั้งยังเป็นพระมหาปุ่น ปุณฺณสิริ วัดพระเชตุพน เพื่อเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์วรรณกรรม

 

สักวาเล่นที่ท้องพรหมมาศ เมื่อในรัชกาลที่ ๕
สักวาเล่นที่ท้องพรหมมาศ เมื่อในรัชกาลที่ ๕

ผู้แต่ง                    กรมศิลปากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ...-....

เลขหมู่                   895.9112082 ส521ส

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           33,290 หน้า  ; 125 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทสักวาที่จัดพิมพ์ในเล่มนี้เพื่อแสดงหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทีท้องพรหมมาศ จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2415 ว่าด้วยหัวข้อเรื่อง ปิดตา(ซ่อนหา) และทอดผ้าป่า ในช่วงท้ายเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทสักวาและการเล่นลับแลกลอนสดที่จัดแสดง ณ สังคีตศาลา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2502

วรรณคดีบางเรื่อง
วรรณคดีบางเรื่อง

ผู้แต่ง                    สุนทรโวหาร(ภู่), พระ, 2329-2398

ผู้แต่งเพิ่ม              พรหมสมพัตสร(มี), หมื่น

                            กรมศิลปากร     

เลขหมู่                  895.9112082 ส798วศ       

หัวเรื่อง                 - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บริษัทคณะช่าง จำกัด

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           37,133 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาพย์พระไชยสุริยาและบทเห่กล่มพระบรรทมของสุนทรภู่ รวมทั้งนิราศของนายมีอีก 4 เรื่อง ได้แก่ นิราศพระแท่นดงรัง, นิราศสุพรรณ, นิราศฉลาง และนิราศเดือน

 

ตำราโรคหู คอ จมูก
ตำราโรคหู คอ จมูก

ผู้แต่ง                    โกศลเวชชศาสตร์, หลวง

ผู้แต่งเพิ่ม               ...-....

เลขหมู่                   616.2 ก961ต       

หัวเรื่อง                  - หู -- โรค

                             - คอ -- โรค

                             - จมูก -- โรค

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อักษรนิติ

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2472

ลักษณะวัสดุ           408 หน้า : ภาพประกอบ  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคที่ 1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคหู เช่น อวัยวะวิทยา, การตรวจโรค, โรคหูช่องนอก, โรคหูช่องกลาง, โรคแทรกหูช่องกลาง  ภาคที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคในช่องคอ เช่น อวัยวะวิทยาของช่องคอ, การตรวจโรคในช่องหลังจมูก คอ, โรคแห่งหลังช่องจมูก, เนื้องอกและเนื้อร้ายในช่องคอ, โรคเส้นประสาทภายใสคอ, โรคแห่งลิ้นไก่, โรคแก่ต่อมทอนซิลข้างคอ, โรคแทรกต่อมทอนซิล และภาคที่ 3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคจมูก เช่น อวัยวะของจมูก, การตรวจโรคจมูก, ความอักเสบในจมูก, โรคแห่งฝากั้นกลางจมูก, เนื้องงอกในจมูก เป็นต้น

มงคลสูตรคำฉันท์ ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์และบทละครดึกดำบรรพ์ ชุดอรชุนกับทศกรรฐ์
มงคลสูตรคำฉันท์  ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์และบทละครดึกดำบรรพ์ ชุดอรชุนกับทศกรรฐ์

ผู้แต่ง                    มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม              กรมศิลปากร

เลขหมู่                  808.882 ม113มร          

หัวเรื่อง                 - สุภาษิตและคำพังเพย

                            - คติพจน์ -- รวมเรื่อง

                            - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2502

ลักษณะวัสดุ           23,260 หน้า  ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยาราชสาน์สโสภณ (อาจ ชูโต) ณ เมรุวัดกษัตริยาราม วันที่ 7 ธันวาคม 2502 เนื้อหาภายในประกอบด้วยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.มงคลสูตรคำฉันท์ ทรงแปลทั้งคาถาขัดตำนานทั้งพระสูตร 2.ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ เช่น ไตรสรณคมน์, ภาษิตนักรบโบราณ,ธรรม, อธรรม เป็นต้น และ 3.บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระอรชุนกับทศกรรฐ์

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : บรรณานุกรม
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : บรรณานุกรม

ผู้แต่ง                     หอสมุดแห่งชาติ

ผู้แต่งเพิ่ม               คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขหมู่                   012 ห391พ          

หัวเรื่อง                 - มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ--บรรณานุกรม

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              หอสมุดแห่งชาติ

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2513

ลักษณะวัสดุ           84 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระ 60 ปี นับตั้งแต่วันพระบรมราชาภิเษก หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจึงได้จัดนิทรรศการและรวบรวมบรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ของพระองค์ทั้งที่เป็นหนังสือและบทความในวารสารต่าง ๆ เช่น ดุสิตสมิต  ทวีปัญญา เป็นต้น โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ อาทิเช่น บทละคร  นิทานสอนใจและนวนิยาย ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ประเพณีเก่าของไทย ๓ ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน
ประเพณีเก่าของไทย ๓ ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน

ผู้แต่ง                    อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, 2431-2512

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   392.3 อ197ปช           

หัวเรื่อง                  - ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

                             - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                             - บ้าน

                             - การสร้างบ้าน--ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บริษัทหารกองหนุน

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2493

ลักษณะวัสดุ           90 หน้า  ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึง ประเพณีการปลูกสร้างบ้านเรือนของคนไทยในสมัยก่อน เช่น เครื่องเรือน, ปลูกเรือน และคติความเชื่อถือเกี่ยวกับเรือนไทยสมัยเก่า

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๖ (นิทานทองอิน ภาคที่ ๑)
ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๖ (นิทานทองอิน ภาคที่ ๑)

ผู้แต่ง                    มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.917 ม113ปธ           

หัวเรื่อง                 - นิทาน

                            - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             1

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           83 หน้า  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรี พระธราทรพิทักษ์ (อั๋น กนิษฐะเสน) ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 14 ธันวาคม 2506 เนื้อหาเป็นการรวบรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับนิทานที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือทวีปัญญา ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายเดือนของทวีปัญญาสโมสร จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ผู้ร้ายฆ่าคนที่บางขุนพรหม, นายจรูญเศรษฐี, ระเด่นลันได และสร้อยคอร้อยชั่ง

ธรรมชาติวิทยา เล่ม ๑ ตอน ๑ สำหรับชั้นประถมปีที่ ๑
ธรรมชาติวิทยา เล่ม ๑ ตอน ๑ สำหรับชั้นประถมปีที่ ๑

ผู้แต่ง                     บุญถิ่น อัตถากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   570.2 บ456ธ

หัวเรื่อง                  - ธรรมชาติศึกษา -- แบบเรียน

                            - วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ -- แบบเรียน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             1

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              บริษัท ประชาช่าง จำกัด

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2490

ลักษณะวัสดุ           56 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือแบบเรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เนื้อหาภายในกล่าวถึง การศึกษาธรรมชาติที่เรียกว่า ธรรมชาติวิทยา นอกจากนี้ยังมีแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกฝนอบรมตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติและสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

 

ตำราอาหารว่างและอาหารพิเศษ
ตำราอาหารว่างและอาหารพิเศษ

ผู้แต่ง                     ปอง มาลากุล, มล. 

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   641.53 ป511ต

หัวเรื่อง                  - อาหาร -- การปรุง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....4....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2498

ลักษณะวัสดุ           175 หน้า : ตาราง  ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหากล่าวถึง ตำรับอาหารว่างและอาการพิเศษ โดยส่วนมากจะเป็นอาหารว่างและอาหารเบ็ดเตล็ดที่ทำง่ายๆ รวมถึงอาหารเช้าต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องความรู้หัวใจการครัว อันประกอบด้วย การประกอบอาหาร การรักษาคุณภาพของอาหาร และเพิ่มลักษณะอาหารให้ดีขึ้น

 

 

ตำราฟ้อนรำ
ตำราฟ้อนรำ

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   793.319593 ต217ย

หัวเรื่อง                  - การเต้นรำนาฏศิลป์

                             - การรำ -- ประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2510

ลักษณะวัสดุ           (52) : 32 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึกเนื้อหาภายในว่าด้วยตำราท่ารำของไทย, กลอนตำรารำ, บทนางนารายณ์, บทไหว้ครละครชาตรี, ว่าด้วยเพลงฟ้อนรำ และภาพประกอบท่ารำต่าง ๆ ในตอนท้ายเล่มจะกล่าวถึงเรื่องตำรากับข้าวทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่ง โดย หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย

บทละคอน เรื่อง ตามใจท่าน
บทละคอน เรื่อง ตามใจท่าน

ผู้แต่ง                     เชกส์เปียร์, วิลเลียม,ค.ศ1564 - 1616

ผู้แต่งเพิ่ม               มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

เลขหมู่                   822.33 ช693รท

หัวเรื่อง                   - วรรณคดี -- อังกฤษ

                              - บทละคร--อังกฤษ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2499    

ลักษณะวัสดุ           169 หน้า  ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระราชนิพนธ์เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลและประพนธ์เป็นกาพย์ภาษาไทยจากบทละครที่เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง As You like itของวิลเลียม เช็กสเปียร์ เมื่อปี พ.ศ.2142 ร.6 ทรงนำมาแปลเมื่อปี พ.ศ.2461 โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “ตามใจท่าน” เนื้อหาจะเป็นโวหารในแนวจินตกวียุโรป เป็นถ้อยคำที่มีความไพเราะ ชมป่าเขาและความสำราญเมื่อได้เข้าป่า เป็นการสอนใจให้ผู้อ่านมีความรักสันโดษ ไม่ยึดติดในสมบัติต่าง ๆ 

อุโบสถศิลกถา
อุโบสถศิลกถา

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.315 จ196อ

หัวเรื่อง                   - พุทธศาสนา -- หัวข้อภาพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2496     

ลักษณะวัสดุ          (33), 197หน้า  ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสืออุโบสถศีลกถาเรื่องนี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์คำอธิบายไว้เมื่อพิมพ์ครั้งที่ แรกและครั้งที่ 2 มีความประสงค์จะรวบรวมหนังสือทั้งห้องสมุดในกรมศึกษาธิการ 

โครงนิราศวัดรวก
โครงนิราศวัดรวก

 

ผู้แต่ง                     ธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก),หลวง, 2401-2471

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9113 ธ367ค

หัวเรื่อง                  - โคลง

                               - นิราศ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ผู้จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                  2466    

ลักษณะวัสดุ            65 หน้า  ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

นิราศนี้แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2428 ในคราวติดตามหลวงญาณภิรมย์ (บุญ)อัญเชิญพุทธบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ไปบูชาพระพุทธบาท สระบุรี พรรณนาการเดินทางจากวัดรวก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทางผ่านจุดพักต่าง ๆ เช่น ศาลาสระประโคน, บางโขมด, บ่อโศก, ดงโอบ, ศาลาเจ้าเณร, หนองคณที, เขาตก, สระยอ เป็นต้น

 

คู่มืออบรม โครงการอบรมการอาชีพ
คู่มืออบรม โครงการอบรมการอาชีพ

ผู้แต่ง                     คณะกรรมการอบรมข้าราชการและประชาชน

แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   331.79 ค124ค

หัวเรื่อง                   - การฝึกอบรม -- คู่มือ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2496    

ลักษณะวัสดุ          (21), 32 หน้า  ; 4 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก      เป็นหนังสือโครงการส่งเสริมแนะนำการอาชีพให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอาชีพในจังหวัดต่าง ๆ เช่น ชาวชนบทประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ส่วนชาวเมืองประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม การค้า งานฝีมือและงานศิลปะ

 

 

โขน ชุด พระรามครองเมือง
โขน ชุด พระรามครองเมือง

ผู้แต่ง                     กรมศิลปากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   792.5 ศ528ข

หัวเรื่อง                   - โขน

                              -  รามเกียรติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2501    

ลักษณะวัสดุ          (33), 20หน้า  ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในเล่มเป็นบทโขน ชุดพระรามครองเมือง จัดแสดงที่โรงละครศิลปากร ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยมีหม่อมแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นผู้ควบคุมและฝึกหัดนาฏศิลปิน ซึ่งมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สารานุกูล เล่ม ๕ ปีที่ ๔ ตำรวจกับหน้าที่
สารานุกูล เล่ม ๕ ปีที่ ๔ ตำรวจกับหน้าที่

ผู้แต่ง                     พระยาอุปเทศทวยหาร

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    030 อ839ส

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง                                                                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์สารานุกูล 

จัดทำ                     พระยาอุปเทศทวยหาร

ปีที่พิมพ์                 2471     

ลักษณะวัสดุ           ....-.... หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นวารสารรายสัปดาห์ที่กำหนดออกทุกวันเสาร์ ภายในเล่มจะประกอบด้วยนวนิยายที่มีเนื้อหาต่อจากฉบับที่แล้ว, เกมส์ตอบปัญหา, ความทั่วไป และการโฆษณาขายสินค้าต่างๆ

สารานุกูล เล่ม ๑๐ ปีที่ ๔ นางผีเสื้อฤดูฝน
สารานุกูล เล่ม ๑๐ ปีที่ ๔ นางผีเสื้อฤดูฝน

ผู้แต่ง                      พระยาอุปเทศทวยหาร

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    030 อ839ส

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง                                                                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์สารานุกูล 

จัดทำ                     พระยาอุปเทศทวยหาร

ปีที่พิมพ์                 2471     

ลักษณะวัสดุ           ....-.... หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นวารสารรายสัปดาห์ที่กำหนดออกทุกวันเสาร์ ภายในเล่มจะประกอบด้วยนวนิยายที่มีเนื้อหาต่อจากฉบับที่แล้ว, เกมส์ตอบปัญหา, ความทั่วไป และการโฆษณาขายสินค้าต่างๆ

ศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา
ศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.309 พ347ศ

หัวเรื่อง                   - พุทธศาสนา -- ประวัติ                                                                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2506     

ลักษณะวัสดุ           35, 245 หน้า ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนานี้ พระปัญญาสามี พระภิกษุชาวพม่า แต่งเป็นภาษามคธ โดยสอบทานกับคัมภีร์ที่ท่านโบราณจารย์แต่งไว้เป็นภาพม่า เป็นเรื่องที่กล่าวถึงพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ตอนประสูติจนถึงการเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปในต่างประเทศ เช่น เกาะสีหฬ (ลังกา) แคว้นสุวรรณภูมิ แคว้นโยนก แคว้นวนวาสี แคว้นอปรันตะ แคว้นกัสมีรคันธาระ แคว้นมหิงสกะ แคว้นมหารัฐ และแคว้นจีน

วีสติวัสสสตกาลสมเด็จฯ ป๋า : สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วีสติวัสสสตกาลสมเด็จฯ ป๋า : สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.30922 ว859

หัวเรื่อง                   - ชีวประวัติ                                                                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              สหธรรมิก 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2559     

ลักษณะวัสดุ             58 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นหนังสือที่ระลึก 120 ปีชาตกาล งานวันมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) กล่าวถึงประวัติของสมเด็จฯ ป๋า จัดพิมพ์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 วันที่ตรงกับวันสถาปนาสมเด็จฯป๋า ขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

วารสารวิสามัญศึกษา
วารสารวิสามัญศึกษา

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 ว781ว

หัวเรื่อง                   -รวมเรื่อง                                                                               

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2513     

ลักษณะวัสดุ             ...-....   

บทคัดย่อ/บันทึก

วารสารวิสามัญศึกษา เป็นวารสารรวบรวมเรื่องราวบทความต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ครูอาจารย์ โรงเรียน ฯลฯ

พุทธชัยมงคล ๘
พุทธชัยมงคล ๘

ผู้แต่ง                      ประพันธ์ เนติวุฒิ

ผู้แต่งเพิ่ม                คำ ศาสนดิลก

เลขหมู่                    294.313 ป171พ

หัวเรื่อง                   - อนุสรณ์งานศพ</