ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่2 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่2 ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้หอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี2561 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
* ช่วงเช้า กิจกรรมฐานการเรียนรู้ จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ, หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี, หอจดหมายเหตุแห่งชาติสุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี, วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วม 200 คน
* ช่วงบ่าย การเสวนา เรื่อง “บุพเพสันนิวาส ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม วิทยากรโดย 
- นายสด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา
- นายบุญเตือน ศรีวรพจนน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร
- นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง บุพเพสันนิวาส
- นายเขมชาติ เทพไชย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ดำเนินรายการ
จำนวนผู้เข้าร่วม 250 คน

โดยนางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี และนางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กล่าวรายงาน และ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ