ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

แผนที่

ที่ตั้ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 074 - 311728

โทรสาร  : 074 - 311881