ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา โทรศัพท์ : 074 - 311728
  โทรสาร  : 074 - 311881
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
เวลาทำการ
 
วันทำการ              วันพุธ - วันอาทิตย์ 
สำนักงาน              เวลา 08.30 – 16.30 น.
อาคารจัดแสดง      เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันหยุด                 วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
 
ชาวไทย คนละ 30 บาท
ชาวต่างชาติ คนละ 150 บาท
พระภิกษุ สามเณร นักเรียน,นักศึกษาในเครื่องแบบ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม