ปรับขนาดอักษร
  • สำนักสังคีต
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
ยังไม่มีกิจกรรม
Not found data

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร ณ โรงเรียนวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

 

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร ณ โรงเรียนวัดท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยมีนิทรรศการแนะนำหน่วยงาน ตอบคำถามชิงรางวัล ต่อจิ๊กซอร์และวาดภาพระบายสีภาพโบราณวัตถุสำคัญ