ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวิธีตกลงราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )