ปรับขนาดอักษร

ตำนานพระพุทธเจดีย์

This is a SEO version of ตำนานพระพุทธเจดีย์ Page 218
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง :  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ฉบับพิมพ์  :  พิมพ์ครั้งที่ 6

สถานที่พิมพ์  : กรุงเทพมหานคร

สำนักพิมพ์  :  ศิวพร

ปีที่่พิมพ์  :  2510

หมายเหตุ  :  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสัมฤทธิ์    สุขประยูร

 

ตำนานพระพุทธเจดีย์

            ตำนานพระพุทธเจดีย์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าด้วยมูลเหตุที่เกิดพระพุทธเจดีย์ ว่าด้วยประวัติพุทธเจดีย์ สมัยแรกพระพุทธศาสนาเป็นประธานของประเทศว่าด้วยมูลเหตุที่เกิดสร้างพระพุทธรูป ว่าด้วยพระพุทธเจดีย์สมัยคุปตะ ว่าด้วยพุทธเจดีย์ของพวกมหายาน ว่าด้วยพุทธเจดีย์ในนานาประเทศ ว่าด้วยพระพุทธศาสนาในประเทศสยาม และว่าด้วยพุทธเจดีย์ในสยามประเทศ