ปรับขนาดอักษร

โรเมโอและจูเลียต

This is a SEO version of โรเมโอและจูเลียต Page 59
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ชื่อผู้แต่ง        เชคส์เปียร์,วิลเลียมส์

ชื่อเรื่อง          โรเมโอและจูเลียต

ครั้งที่พิมพ์      พิมพ์ครั้งที่ ๖

สถานที่พิมพ์    กรุงเทพมหานคร

สำนักพิมพ์      โรงพิมพ์ไทยเขษม

ปีที่พิมพ์           ๒๕๑๙

จำนวนหน้า       ๑๕๕ หน้า

หมายเหตุ         พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาในรัชกาลที่ ๖

                       โรเมโอและจูเลียต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลและทรงพระราชนิพนธ์ เป็นภาษาไทย เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕  ณ พระราชวังสนามจันทร์ โรเมโอและจูเลียต เชคส์เปียร์แต่งขึ้นจากนิทานในประเทศอิตาลี