ปรับขนาดอักษร

ในราชสำนักพระนารายณ์

This is a SEO version of ในราชสำนักพระนารายณ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ชื่อเรื่อง : ในราชสำนักพระนารายณ์

ผู้แต่ง : อุดม  ประมวลวิทย์

ปีที่พิมพ์ : ๒๕๐๕

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์อักษรบริการ

 

                     ในราชสำนักพระนารายณ์ กล่าวถึงพระราชประวัติของพระเจ้าอยู่หัว "มหาราช" และยังมีเรื่องราวและประวัติชีวิตบุคลสำคัญๆในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์อีกหลายคน อาทิ เจ้าพระยาวิชเยนทร์หรือฟอลคอน ฝรั่งชาติกรีก อันเป็นชาวยุโรปคนแรกที่มารับราชการในกรุงสยามและมีบรรดาศักดิ์ได้เป็น "เจ้าพระยาคนแรกและบุคลสำคัญฝ่ายไทยคนอื่นๆ อาทิ "โกษาปาน" นักการฑูตเอกคนแรกของไทยและ "ศรีปราชญ์" ราชกวีเอกประจำราชสำนักและบุคคลอื่นๆอีกหลายคน ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญของชาติไทยในสมัยที่ผ่านมา