ปรับขนาดอักษร

กลอนไดอารีซึมทราบตามเสด็จไทรโยค โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดีและกลอนนารีรมย์

This is a SEO version of กลอนไดอารีซึมทราบตามเสด็จไทรโยค โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดีและกลอนนารีรมย์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : กลอนไดอารีซึมทราบตามเสด็จไทรโยค โคลงนิราสท้าวสุภัตติการภักดีและกลอนนารีรมย์

ผู้แต่ง :  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : ๒๕๑๑

สถานที่พิมพ์ :  กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ :  โรงพิมพ์จันหว่า

หมายเหตุ :  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้า อมรสมานลักษณ์ กิติยากร ต.จ.

 

                     หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมกลอนไดอารีซึมทราบตามเสด็จไทรโยค โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดี และกลอนนารีรมย์ รวมเป็นเล่มเดียวกัน