ปรับขนาดอักษร

บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา

This is a SEO version of บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา Page 136
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

 

ชื่อเรื่อง : บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : ๒๕๑๙

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : จงเจริญการพิมพ์

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีพระวรราชชายาในรัชกาลที่ ๖

 

                 บทละครพูดคำฉันท์มัทนะพาธา เป็นบทละครพูดคำฉันท์ ๕ องค์ พระยาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นหนังสือแต่งดีเพราะทรงพระราชดำริให้ใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูดอันเป็นของแปลกในกระบวนวรรณคดีแต่งได้โดยยากในทางภาษาทรงปรุงชื่อตัวละครและภูมิประเทศถูกต้องตามยุคแห่งภารตวรรษ