ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

             

วิสัยทัศน์

 

แหล่งรวบรวมภูมิปัญญาด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูีรณ์และทันสมัย

มุ่งให้บริการอย่างดีเด่น

พร้อมเป็นผู้นำในวิชาชีพห้องสมุด