ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

 

หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

        ถนนน้ำกระจาย-อ่างทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐

            โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๓๓-๐๖๓-๔   โทรเลข ๐๗๓-๓๓๓-๐๖๓