ปรับขนาดอักษร

รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดส ปินโต

This is a SEO version of รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดส ปินโต Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ชื่อเรื่อง :  รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดส ปินโต
ผู้แต่ง :   กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์  :๒๕๔๘
สถานที่พิมพ์  :  กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์  :  สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ประเพณี  รวมถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย  ผ่านการเล่าเรื่องโดย  เฟอร์เนา  เมนเดส  ปินโต  นักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก  ชาวโปรตุเกส  ในช่วง  ค.ศ.๑๕๑๐ – ๑๕๘๓  โดยตัดตอนเฉพาะที่เกี่ยวกับสยาม