ปรับขนาดอักษร

บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

This is a SEO version of บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
ชื่อเรื่อง : บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง :   จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
ปีที่พิมพ์  :  ๒๕๔๗
สถานที่พิมพ์  :  กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์  :  เลี่ยงเชียง
 
บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  เริ่มตั้งแต่กัณฑ์ที่ ๑  ว่าด้วยเรื่องสันติวงศ์  กัณฑ์ที่  ๒  ว่าด้วยพระประวัติก่อนเสด็จดำรงสิริราชสมบัติ  และกัณฑ์ที่  ๓  ว่าด้วยพระราชประวัติเมื่อเด็จดำรงสิริราชสมบัติ