ปรับขนาดอักษร

ตำนานวังหน้า

This is a SEO version of ตำนานวังหน้า Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
ชื่อเรื่อง : ตำนานวังหน้า
ผู้แต่ง :   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ปีที่พิมพ์  :  ๒๕๕๓
สถานที่พิมพ์  :  กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์  :  แสงดาว
 
ตำนานวังหน้ากล่าวถึงวังที่ประทับสร้างโดยมหาอุปราชและใช้เป็นวังที่ประทับสืบต่อกันมา ซึ่งในบางรัชสมัยนั้นแม้ว่าจะได้ทรงขึ้นครองราชย์พระมหากษัตริย์แล้วยังคงเสด็จประทับที่วังหน้าอันเป็นพระราชวังที่ประทับเดิมของพระองค์