ปรับขนาดอักษร
 • องค์ความรู้

คลังวิชาการ - ทั่วไป

หน้าบันสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
 • วันที่ : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
กระดิ่ง
 • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
แม่พิมพ์
 • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
แม่พิมพ์พระ
 • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
แจกัน
 • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
ทับหลัง ตอนท้าวหิมวันต์ถวายนางปารพตีแด่พระศิวะ
 • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
พระพุทธรูปบุเงิน
 • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
ภาชนะดินเผา (หม้ออุทิศ)
 • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
กำไลดินเผา
 • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
ไหรูปช้าง
 • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559