ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

778 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

โทรสาร 055-697026 โทรศัพท์ 055-697367

เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 น. - 16.00 น.