ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วิดีทัศน์: อารยสัมผัสแห่งเมืองมรดกโลก

สารคดีแนะนำการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองมรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร จัดทำโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)