ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

คลังวิชาการ - ทั่วไป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (2)

แหล่งรวมความรู้คลังวิชาการประเภท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: เกียรติมุขหรือหน้ากาล
  • วันที่ : วันพุธที่ 02 กันยายน 2558
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: เทวนารี
  • วันที่ : วันพุธที่ 02 กันยายน 2558
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: พระหริหระ
  • วันที่ : วันอังคารที่ 01 กันยายน 2558
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: พระพุทธบาทสี่รอย
  • วันที่ : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: พระพุทธรูปลีลา
  • วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558