ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

คลังภาพทรงคุณค่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเปิด  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔