ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการ วมว ม.พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี เข้าชม พช.รามคำแหง

คณะนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จำนวน ๓๒ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายสิรวีย์ เอี่ยมสุดใจ นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนำชม