ปรับขนาดอักษร

หนังสือ “พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : ศุภวารกราบกรานพุทธบูชา วัสสวานร ๒๕๕๙”

ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ปีวอก นี้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : ศุภวารกราบกรานพุทธบูชา วัสสวานร ๒๕๕๙”โดยคัดสรรพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม สร้างขึ้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแต่อดีตกาล มีตำนานการสร้างและคติบูชาแตกต่างกันไป ควรแก่การจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนตระหนักรู้ในคุณค่าความสำคัญและร่วมกันดูแลปกป้องมรดกเนื่องในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป

ภายในหนังสือประกอบด้วยภาพพระพุทธรูปที่งดงาม จำนวน ๙ องค์ พร้อมเนื้อหาคำอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดหนังสือ A5 พิมพ์สี่สี ทั้งเล่ม จำนวน ๕๖ หน้า จำหน่ายราคาเล่มละ ๖๕ บาท

ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หรือ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐ วันพุธ - วันอาทิตย์ ในเวลาราชการ (ปิดทำการวันจันทร์และอังคาร)