ปรับขนาดอักษร

หนังสือแผ่นดินไทยในอดีต

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “แผ่นดินไทยในอดีต”ประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่จัดขึ้น ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งสำคัญหลังหนึ่งภายในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในอดีต และบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ และอารยธรรมอันรุ่งเรืองของชาติไทย เรียงลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นำเสนอผ่านภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย กว่า ๕๐ รายการ หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการและผู้สนใจให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมรดกศิลปวัฒนธรรมอันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

หนังสือจัดพิมพ์สี่สีพร้อมภาพประกอบสวยงาม ขนาดเหมาะแก่การพกพา จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๘๐ บาท สามารถติดต่อซื้อได้ที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐