ปรับขนาดอักษร

หนังสือสาโรช จารักษ์ ศิลปินศิลปากร

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2543
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
กรมศิลปากร
อธิบาย : Description: 
พิมพ์จำนวน 2,500 เล่ม พิมพ์4สี จำนวน 272 หน้า
ISBN: 
974-417-459-5
ราคา : Price: 
250

หนังสือสาโรช จารักษ์ ศิลปินศิลปากร เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวความเป็นตัวตนของนายสาโรช ในช่วงปฐมวัยจนเข้าสู่ปัจฉิมวัย จากคำบอกเล่าของเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยใกล้ชิดกันมา ตลอดจนผลงานที่ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

ผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดประชาชน ทั่วประเทศ

ติดต่อซื้อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐