ปรับขนาดอักษร

หนังสือ ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖

This is a SEO version of หนังสือ ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖ Page 180
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 หนังสือ ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖