ปรับขนาดอักษร

แผ่นภาพ ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน

This is a SEO version of แผ่นภาพ ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

แผ่นภาพ ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน