ปรับขนาดอักษร

Items tagged with โบราณวัตถุของกลาง

พระพุทธรูปยืน สมัยก่อนเมืองพระนคร แบบอังกอร์โบเรย พุทธศตวรรษที่ ๑๒