ปรับขนาดอักษร

๑๐๐ เรื่องกรมศิลปากร : ถ้าต้องการเทปรายการสารคดีโทรทัศน์ คันฉ่องส่องไทย ต้องทำอย่างไร?

ถ้าต้องการเทปรายการสารคดีโทรทัศน์ คันฉ่องส่องไทย ต้องทำอย่างไร?

 
ตอบ    ๑. ทำจดหมายถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตทำสำเนาเทปรายการ คันฉ่องส่องไทย ที่ออกอากาศไปแล้ว โดยระบุตอนที่ต้องการ ทั้งนี้ เนื้อหาของรายการสารคดี คันฉ่องส่องไทย ที่ได้เคยออกอากาศไป แล้ว เช่น  โบราณวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดินแดนสุวรรณภูมิ รามเกียรติ์ โบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โลกที่อยู่ในประเทศไทย
          ๒. เมื่อได้รับอนุญาต ผู้ขอทำสำเนาต้องนำเทป ซีดี หรือ ดีวีดี มาเอง
 
          การทำสำเนานี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นไปเพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามมิให้สำเนาไปเพื่อการค้าหรือการหารายได้
 
รายการ คันฉ่องส่องไทย เป็นสารคดีสั้นเชิงศิลปวัฒนธรรม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรม ผลิตโดยกรมศิลปากร ความยาวตอนละ ๓ นาที ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลาประมาณ ๑๓.๒๕ - ๑๓.๓๐ น.
          
     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร ๐ ๒๒๒๒ ๐๙๓๔,๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐