ปรับขนาดอักษร

สารคดีเชิงข่าว “วังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ตอนที่ ๒ ความวิจิตรวัดพระแก้ววังหน้า

 

สารคดีเชิงข่าว “วังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ตอนที่ ๒ ความวิจิตรวัดพระแก้ววังหน้า ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายงานพิเศษ พาไปชมความวิจิตรของวัดพระแก้ววังหน้า ที่เพิ่งบูรณะเสร็จสิ้น ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบว­รสถานมงคลของกรมศิลปากร