ปรับขนาดอักษร

ศิลปิน-ศิลปากร : ดร.โสมสุดา ลียะวณิช

บทความจากนิตยสารศิลปากร ปี่ที่ ๕๕ ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๕ คอลัมน์ศิลปิน-ศิลปากร ฉบับนี้ภูมิใจนำเสนอเรื่องราวบางส่วนเสี้ยวชีวิตของ อธิบดีหญิงคนที่ ๓ ของกรมศิลปากร ดร.โสมสุดา ลียะวณิช---กรมศิลปากรมีภารกิจที่ค่อนข้างหนักและกว้างขวางมาก ดังนั้น การมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้หญิง จึงเป็นเรื่องพิเศษ สะท้อนคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจควรนำมาเป็นแบบอย่างได้อย่างไรบ้าง... อ่านได้ในเอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ ขนาด
artist-finarts_-somsuda55-3.pdf 1.64 MB