ปรับขนาดอักษร

ภาพเก่า-เล่าอดีต : ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ

บทความจากนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔ คอลัมน์ภาพเก่า-เล่าอดีต : ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ เขียนโดย บุศยารัตน์ คู่เทียม นักจดหมายเหตุชำนาญการ ไปรษณียบัตรเป็นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ ด้วยความงดงามของภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์ทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และอื่นๆ รวมทั้งลายลักษณ์ของผู้เขียนในการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ อันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ ซึ่งปรากฏอยู่บนไปรษณียบัตรเหล่านั้น... อ่านต่อได้ในเอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ ขนาด
old_photo54-4.pdf 2.62 MB