ปรับขนาดอักษร

ถามมา-ตอบไป : ถนนที่มีชื่อเป็นภาษาจีน

บทความจากนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔ คอลัมน์ถามมา-ตอบไป : ถนนที่มีชื่อเป็นภาษาจีน โดยวีณา โรจนราธา  บางท่านอาจจะเคยได้พบชื่อถนนโบราณที่เป็นภาษาจีน เช่น ถนนลก และเคยได้ทราบว่ามีอยู่หลายชื่อ ถ้าอยากทราบว่ามีอะไรบ้าง ปัจจุบันคือถนนอะไร สามารถอ่านได้ที่นี่

ไฟล์แนบ ขนาด
Question-Answer.pdf 1.32 MB