ปรับขนาดอักษร

จารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗

จารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ 

โดย ชะเอม แก้วคล้าย อดีตข้าราชการนักอักษรศาสตร์ ๙(ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ) กรมศิลปากร

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เป็นกษัตริย์มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขมรในสมัยโบราณ  พระองค์เป็นทั้งนักรบ นักปกครองที่ใช้คุณธรรมนำหน้าการทหาร พระองค์เป็นทั้งสถาปนิกนักก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติของพระองค์ดังกล่าว คือ อาณาเขตการปกครองที่กว้างใหญ่ไพศาล ปราสาทราชวังที่ใหญ่โตมโหฬาร ถนนหนทาง และอาโรคยศาลจำนวนมาก เราทราบเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ จากศิลาจารึกของพระองค์ที่มีคู่กับมหาปราสาทราชวังและอาโรคยศาลต่าง ๆ  การศึกษาเนื้อหาจากจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ก็คือ การศึกษาประวัติและผลงานของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ นั่นเอง......

อ่านต่อ ที่นี่

ที่มาของข้อมูล : เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ เรื่อง "นานาสาระจากจารึก : จารึกพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๘ ที่พบในประเทศไทย" ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ –๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘